Radyo Reklam Çeşitleri Radyo stüdyolarımızda hazırlanan reklam türleri; düz anons, karşılıklı diyaloglu spot, efektli ve Jingle (cıngıl) şekildedir. Düz anons: Radyo reklamcılığı içinde geçen bu türde, sunucunun, yazılı bir şekilde elinde bulunan reklam spotunu metin halinde okumasıyla yapılır. Klasik en eski radyo reklam spot türüdür. Bu tür reklam, ortalama 5 saniyeden az olamaz. Karşılıklı diyalog ve ses efektleri: Bir ya da birkaç sunucu reklamı seslendirir. Kullanılan ses efekti, düz bir konuşmanın aksine, dinleyicinin dikkat ve ilgisini radyoya yoğunlaştırmak için kullanılır. İki kişinin karşılıklı diyalog şeklinde spot olarak hazırlanan reklam, karşılıklı ve efektli konuşma esasına dayanır. Profesyonel ses kayıt stüdyolarında seslendirilir. Müzikli veya Jingle Radyo Spotları: Reklam veren firmanın sloganını ya da reklamlarını akıllara kazınmasını sağlayacak, bestelenmiş, hareketli, eğlenceli ve kısa müziklerdir. Hedef, hitap edilen müşteride, ürüne karşı sempati yaratarak, satın alma ihtiyacı doğurmaktır. Diğer türlere göre daha dikkat çekicidir. Genellikle Jingle (cıngıl) olarak telaffuz edilir.